We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ biểu tượng

FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™

1.0.17 for Android
8.3 | 5 Reviews | 4 Posts

Mô tả của FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™

■ 게임 특징
1. 전세계 최고의 리그와 유명 구단 및 월드클래스의 선수가 모바일로!
- 전세계 40여개의 리그, 600여개의 클럽, 17,000여명 실제 선수들을 모바일에서도 만나보세요!
- 이제 모바일에서도 구단주가 되어 나만의 구단을 만들어 세계 정상에 도전해보세요!

2. FIFA 온라인 4 데이터 100% 연동!
- FIFA 온라인 4와의 100% 데이터 연동으로 이제 언제 어디서든 FIFA 온라인4를 즐겨보세요!

3. 세계 최고의 구단이 되는 길!
- EA SPORTS™ FIFA ONLINE 4 M에서만 즐길 수 있는 World Tour를 플레이 하고 세계 최고의 구단이 되어보세요!
- 전세계의 유명 구단과의 경기에서 승리하고 특별한 보상을 받아보세요!

4. 실시간으로 진행되는 선수 영입!
- EA SPORTS™ FIFA ONLINE 4 M에서 실시간으로 원하는 선수를 영입하고 나만의 강력한 스쿼드를 구성해보세요!

■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
게임 서비스를 위해 개인정보 관련 권한을 요청하지 않습니다.

----
개발자 연락처 :
1588-7701
----
개발자 연락처 :
1588-7701
Hiển thị nhiều hơn

FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ 1.0.17 Cập nhật

2018-11-28
버그 수정

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
Tương tự với FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Recommended
Tải về
ứng dụng APKPure